Xem có bao nhiêu người đã xem bài viết này của mình:
free hit counters
free hit counters
Code:

Tạo bóng đổ cho chữ trong Blog:

Tên muốn hiển thị
Tên muốn hiển thị

Trong đó font của chữ là comic sans ms, nếu không thích có thể đổi kiểu chữ khác.

Code dùng để đóng khung trong blog:

Text khung nho

Text khung to

Tạo các icon có chứa link:

Chúc cả nhà thành công!

Advertisements