Sau khi bạn đã tạo được blog opera bạn có thể thiết lập thêm các thành phần khác lên blog để cho phong phú hơn.

Bạn vào http://my.opera.com hoặc http://my.opera.com/community dùng username và password đã có để đăng nhập (login) >>

Click My Account ở phía trên màn hình bạn sẽ thấy có rất nhiều mục (cột trái hoặc phải) để bạn có thể tùy biến theo ý mình:

1. Profile: để bạn thiết lập các thông tin cá nhân
+ Photo: hình của bạn. Kích thước tối đa 320×240 pixels và nhỏ hơn 64kb
+ Avatar: chữ ký, hình đại diện
+ Personal:
– Name: tên
– Birth date: ngày sinh
– Sex: giới tính; male (nam), female(nữ)
– Country: quốc gia
– Occupation: nghề nghiệp
– Homepage: trang web của bạn. Bạn có thể lấy trang blog của bạn. Ví dụ: htttp://my.opera.com/tenblogcuaban
– E-mail: địa chỉ thư điện tử
+ Messaging &VoIP: nick để chat hoặc nick để gọi điện thoại qua internet như Skype
+ Privacy: Tính riêng tư
– E-Mail: Hide (không cho ai biết email của bạn); Show to friends (chỉ cho các người

bạn biết); Show to everyone (mọi người đều thấy)
– Logged in: Khi bạn login vào opera bạn có cho phép người khác nhìn thấy (biết)

bạn đang online trong opera hay không
+ Community Messaging: cho phép người khác gửi tin nhắn cho bạn hay không
+ About me: một vài dòng về bạn
+ My work: công việc

Sau khi điền xong thông tin ( cái nào không thích thì bạn bỏ trống hoặc cứ để mặc

định) click Save Profile để lưu lại

2. Password: dùng để thay đổi password. Current password: mật khẩu hiện tại; New password: mật khẩu mới; Retype new password: gõ lại mật khẩu mới lần nữa. Sau khi hoàn thành click Change Password

3. Design: bạn có thể chọn một giao diện (chính cho blog) nào bạn thích bằng cách click lên nó.

4. Friends:
+ Invite friends: mời bạn của bạn tham gia vào cộng đồng opera. Gõ địa chỉ email (Friend 1); Lời nhắn (Your message) rồi click Invite
+ Edit Friends List: Thiết lập danh sách các người bạn
+ Friendly People: danh sách những người đã cho bạn vào danh sách friend list của họ
+ User search: tìm một ai đó bằng cách nhập tên của họ vào

5. Groups: các nhóm mà bạn đang tham gia
6. Blog:
+ Add new post: viết (post) bài mới
+ Edit/delete posts: chỉnh sữa bài viết hoặc xóa
+ Blog settings: thiết lập thông tin cho blog. Xem bài Hướng dẫn cách tạo blog opera
7. Photos: các hình ảnh, album hình
8. Sidebars and menus: cách thành phần sẽ được đặt lên giao diện trang blog
9. Files: Các file được đưa lên blog
10. Countdowns: bạn có thể chọn một thời điểm nào đó để đặt mốc thời gian cho đồng hồ sẽ đếm lùi dần về ngày đó
11. Poll: một dạng câu trắc nghiệm hoặc hỏi ý kiến thường thấy trên các trang web
12. Tags: các chủ đề trên blog của bạn
13. Spotlights:
14. Access rights: bạn thiết lập quyền xem blog cũng như nhận xét (comment) cho những người bạn và các người khác. Access: xem; Comment: nhận xét, bình luận; Rate: tỷ lệ

Được đăng bởi VinaBlog

Advertisements