Bạn vào chế độ soạn thảo html (click Code) và gõ vào đoạn mã sau:

[ audio địa chỉ của file mp3]

ví dụ:

[ audio http://media.tuoitre.com.vn/Stream/Radio/radiovol-92-32.mp3 ]

Bạn chú ý là [ và chữ audio viết liền nhau,ở giữa chữ audio và địa chỉ(url) của file mp3 phải có 1 khoảng trắng; dấu ] phải viết liền với url của file mp3

Chuyện tình của biển (radio online của báo tuổi trẻ)

Advertisements